Tre dages kursus:
Kurset foregår over 3 uger, 1 dag om ugen. Det henvender sig til alle, der ønsker et indblik i Marte Meo metoden og at afprøve den i forhold til egen praksis.
1. dag:      Introduktion til metoden: menneskesyn, kommunikationsprincipper, metoden i praksis, praktiske forhold (videooptager, TV), etiske forhold (kontrakter, tavshedspligt osv.) Der vil blive vist videoklip af samspil mellem voksne og børn fra forskellige institutionstyper og fra familier. Formålet er at illustrere metodens kommunikationsprincipper, samt vise konkrete udviklingsforløb.
2. dag:      De deltagere som medbringer egne videooptagelser vil få mulighed for at få optagelsen analyseret ud fra Marte Meo metodens principper og vil få konkret vejledning i den indholdsmæssige feed-back, de evt. kan give til den voksne, som er med på videooptagelsen. I den forbindelse vil aspekter ved analysefasen i metoden blive gennemgået. Centrale spørgsmål er: Hvordan identificerer man ressourcerne i samspillet? Hvilke klip vælger man ud? Hvilke kriterier vælger man klippene udfra? Hvilken betydning har udgangspunktet for optagelsen (spørgsmålet eller problemstillingen) for valg af videoklip?
3. dag:     Også her tages der udgangspunkt i deltagernes egne videooptagelser. Her er fokus rettet mod Marte Meo metodens tilbagemeldingsfase. Vigtige temaer er: Hvordan formidler terapeuten sin viden, så personen, der får tilbagemelding, får øje på sine ressourcer? Hvad vil det sige at tage udgangspunkt i den andens ressourcer? Hvordan tackler man balancen mellem at være lyttende og være den, der videregiver informationer? Hvordan udtrykker terapeuten anerkendelse over for en person, som er meget forskellig fra sig selv?