Jeg yder konsulentbistand til institutioner, som ønsker at inddrage Marte Meo metoden i praksis. Konsulentbistanden tilrettelægges specifikt ud fra institutionens behov og interesser. Som eksempel på et forløb kan nævnes: En daginstitution ønsker at integrere Marte Meo metodens udviklingsstøttende kommunikationsprincipper i den i forvejen eksisterende pædagogiske praksis. Personalet starter med at videooptage et enkelt barn sammen med en pædagog. Jeg analyserer optagelserne og giver hele personalegruppen feedback. Efterhånden udvikler personalegruppen kompetencer i forhold til at anvende kommunikationsprincipperne i dagligdagen, hvorfor man går over til at optage dagligdags situationer - dvs. med flere børn og få voksne. På nuværende tidspunkt anvendes videooptagelser som et redskab, når personalegruppen reflekterer over pædagogiske spørgsmål. Institutionen er nu begyndt at arbejde med Marte Meo metodens anvendelsesmuligheder i forhold til forældresamarbejde.