Forældre-inspiration med Marte Meo

Få øje på dine egne ressourcer som forældre og bliv en bedre støtte for dit barn.
- Er jeg god nok som far eller mor?
- Hvad kan jeg gøre for at mit barn kan klare sig i fremtiden?
- Hvorfor græder mit spædbarn altid så meget?
- Hvordan kan vi få skabt en bedre stemning ved spisebordet?
Enhver far og mor ønsker at gøre det bedste for deres børn, men de fleste må også erkende, at det er ikke altid er så let. Der er mange spørgsmål at tage stilling til, når man har børn, og det skaber ofte usikkerhed hos forældrene, der kan have svært ved at finde ud af, hvad der er rigtigt eller forkert. Marte Meo er en psykologisk-pædagogisk arbejdsmetode, der kan hjælpe forældrene til at blive bedre til at tackle samværet med deres børn. I praksis sker træningen ved hjælp af små video-optagelser, hvor en far eller mor er sammen med barnet i en normal hverdagssituation. Ud fra optagelserne kan jeg vise, hvilke styrker og ressourcer forældrene har, og på den baggrund gives der konkrete råd om, hvordan man ved egen kraft kan blive bedre til at håndtere samværet med barnet. Marte Meo har vist sig at give meget hurtige resultater. Som regel vil to til tre konsultationer være tilstrækkelige til at vende en negativ spiral i familien.